படி 1: கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நாடுகளில் எந்தவொரு நிதிச் சேவை விளம்பரங்களையும் காட்ட, விளம்பரதாரர்கள் – முதல் படியாக – G2 -ஆல் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்பைப் பெற, விளம்பரதாரர்கள் தாங்கள்: (1) தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை என்பதை; அல்லது (2) விலக்கு பெற தகுதியுடையவர்கள் என நிரூபிக்க வேண்டும். தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: சில வகையான விளம்பரதாரர்கள் G2 சரிபார்ப்பைப் பெற தேவையில்லை. G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்புக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், Google -இன் நிதித் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளின் விளம்பரக் கொள்கைகளைப்பார்க்கவும்.

படி 2: G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்பைப் பெற்றுள்ள நிதிச் சேவை விளம்பரதாரர்கள், Google -இன் விளம்பரதாரர் சரிபார்ப்புத் திட்டத்தின் மூலம் தங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க வேண்டும். Google வழங்கும் விளம்பரதாரர் சரிபார்ப்பு மின்னஞ்சலுக்கு உங்கள் மின்னஞ்சல் இன்பாக்ஸைச் சரிபார்க்கவும். குறிப்பு: விளம்பரதாரர்கள் Google -இன் விளம்பரதாரர் அடையாள சரிபார்ப்பு திட்டத்தை முன்பே முடித்திருந்தால், அவர்கள் படி 2 -ஐ முடிக்க வேண்டியதில்லை.

படி 3: 1 மற்றும் 2 படிகளை முடித்த பிறகு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாட்டில் நிதிச் சேவை விளம்பரங்களைக் காட்ட விளம்பரதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விளம்பரங்களைக் காட்ட நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது, உங்களிடம் G2 குறியீடு கேட்கப்படும். கூடுதலாக, அனைத்து நிதிச் சேவை விளம்பரதாரர்களும் Google -இன் நிதித் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் விளம்பரக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க வேண்டும். Google Ads பயன்பாட்டை இங்கே காணலாம்:

சரிபார்ப்பு செயல்முறை

ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் நிதிச் சேவைகளை வழங்க உங்கள் வணிகம் பொருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுறை அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தால், கீழே உள்ள “விண்ணப்பிக்கவும்” பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் சரிபார்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.

மிகவும் முக்கியமானது: இந்தச் சரிபார்ப்புச் செயல்பாட்டின் போது நீங்கள் வழங்கும் வணிகத் தகவல், தொடர்புடைய பதிவேட்டில் உள்ள வணிக விவரங்களுடன் துல்லியமாகப் பொருந்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர் அல்லது பதிவு எண் வேறுபட்டால் அல்லது தொடர்புடைய பதிவேட்டில் கிடைக்கவில்லை என்றால் உங்கள் சரிபார்ப்பு தோல்வியடையும்.

உங்கள் விண்ணப்பத்தை வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பித்திருந்தால், விண்ணப்பம் கிடைக்கப்பெற்றது என்று நீங்கள் G2 -இலிருந்து உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலைப் பெறுவீர்கள். உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலில் உங்கள் பயன்பாட்டிற்கான குறிப்பிட்ட குறியீடு இருக்கும் (உங்கள் “G2 குறியீடு”).

5 காலண்டர் நாட்களுக்குள், உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து G2 உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பும் (எ.கா., அங்கீகரிக்கப்பட்டது, மறுக்கப்பட்டது). அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நாட்டில் நிதிச் சேவைகளை நாடுவது போல் தோன்றும் பயனர்களுக்கு விளம்பரங்களைக் காட்ட விண்ணப்பிக்கும்போது, உங்கள் G2 குறியீட்டை Google உடன் பகிர வேண்டும்.

விலக்கு செயல்முறை

நிதிச் சேவைகள் ஒழுங்குமுறை ஏஜென்சியால் உங்கள் வணிகம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்றால் கூட, நிதிச் சேவைகளைத் தேடுவது போல் தோன்றும் பயனர்கள் மீது நீங்கள் இலக்கு வைக்க முடியும்.

இந்த விலக்குகளில் ஒன்றிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்க, கீழே உள்ள வரையறைகளை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

விலக்குபெற்றுள்ள நிதி அல்லாத சேவைகள் விளம்பரதாரர்கள்: நிதிச் சேவைகளை விளம்பரப்படுத்தாத விளம்பரதாரர்கள், ஆனால் நிதிச் சேவைகளைத் தேடுவது போல் தோன்றும் பயனர்களைக் குறிவைப்பதற்கான கட்டாயக் காரணத்தைக் கொண்டுள்ளனர். எடுத்துக்காட்டுகள் (முழுமையானது அல்ல): செர்ச் எஞ்சின்கள், இணையவழி தளங்கள், சட்ட நிறுவனங்கள்.

விலக்குபெற்றுள்ள நிதி சேவைகள் விளம்பரதாரர்கள்:  பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழ் பதிவுத் தேவைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிதிச் சேவைகள் விளம்பரதாரர்கள்.

உங்கள் விண்ணப்பத்தை வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பித்திருந்தால், விண்ணப்பம் கிடைக்கப்பெற்றது என்று நீங்கள் G2 -இலிருந்து உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலைப் பெறுவீர்கள். உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலில் உங்கள் பயன்பாட்டிற்கான குறிப்பிட்ட குறியீடு இருக்கும் (உங்கள் “G2 குறியீடு”).

5 காலண்டர் நாட்களுக்குள், உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து G2 உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பும் (எ.கா., அங்கீகரிக்கப்பட்டது, மறுக்கப்பட்டது). அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நாட்டில் நிதிச் சேவைகளை நாடுவது போல் தோன்றும் பயனர்களுக்கு விளம்பரங்களைக் காட்ட விண்ணப்பிக்கும்போது, உங்கள் G2 குறியீட்டை Google உடன் பகிர வேண்டும்..

விண்ணப்பிக்கத் தயாரா?

நீங்கள் விளம்பரம் செய்ய விரும்பும் நாட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கூடுதல் தகவலுக்கு, கீழே உள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் பார்க்கவும் அல்லது Financeservicesverification@g2llc.com -ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)


1. G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்புக்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்பைப் பெற, விண்ணப்பதாரர்கள்: (1) அவர்கள் விளம்பரம் செய்ய விரும்பும் நாட்டில் பொருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுறை அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள்; அல்லது (2) அவர்கள் விலக்கு பெற தகுதியுடையவர்கள் என  நிரூபிக்க வேண்டும்.
இரண்டு வெவ்வேறு வகையான விளம்பரதாரர்களுக்கு விலக்கு செயல்முறை கிடைக்கிறது: (1) விலக்குபெற்றுள்ள நிதி அல்லாத சேவைகள் விளம்பரதாரர்கள் (எ.கா., தேடுபொறிகள், இணையவழி தளங்கள், சட்ட நிறுவனங்கள்); மற்றும் (2) விலக்குபெற்றுள்ள நிதி சேவைகள் விளம்பரதாரர்கள். இந்த இரண்டாவது வகை, பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் கீழ் உரிமம்/பதிவுத் தேவைகளிலிருந்து விலக்குஅளிக்கப்பட்ட நிதிச் சேவை வழங்குநர்களை உள்ளடக்கியது.
2. சரிபார்ப்புக்கு எவ்வளவு செலவாகும்?
G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்புக்கு விளம்பரதாரருக்கு எந்தச் செலவும் இல்லை.3. நான் விண்ணப்பிக்க என்ன தகவல் தேவை?
உங்கள் Google Ads கணக்கு தொடர்பான தகவல் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் (எ.கா., Google Ads கணக்கு வாடிக்கையாளர் ID மற்றும் சரிபார்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி). உங்கள் வணிகத்தைப் பற்றிய தகவலும் உங்களுக்குத் தேவைப்படும். தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை தரவுத்தளத்தில் காணப்படும் உங்கள் வணிகத் தகவல் துல்லியமாகப் பொருந்த வேண்டும்.4. எனது G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்பு உலகளவில் நிதிச் சேவைகளை விளம்பரப்படுத்த என்னை அனுமதிக்கிறதா?
இல்லை. G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்பு நாடு சார்ந்தது. தற்போது, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் தைவானில் G2 சரிபார்ப்பு தேவைப்படுகிறது. நீங்கள் மூன்று நாடுகளிலும் விளம்பரம் செய்ய விரும்பினால், நீங்கள் மூன்று விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
5. விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதில் இருந்து முடிவு வரை எதிர்பார்க்கப்படும் சரிபார்ப்பு நேரம் என்ன?
நிறைவுசெய்யப்படும் காலம் நேரம் 5 காலண்டர் நாட்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவு ஆகும்.
6. எனது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் நான் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?
ஆம். உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் ஒரு விளக்கத்தைப் பெறுவீர்கள் மற்றும் (பொருந்தினால்) பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வுப் படிகளைப் பெறுவீர்கள்.7. எனது விண்ணப்பம் ஏற்கனவே G2 ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் எனது விளம்பரங்கள் பயனர்களை வழிநடத்தும் டொமைன் பெயர்களின் பட்டியலைப் புதுப்பிக்க விரும்புகிறேன். நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
தயவுசெய்து மீண்டும் விண்ணப்பித்து, பின்வரும் விருப்பத்தேர்வைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: “எனது விண்ணப்பம் முன்பு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. எனது விண்ணப்பத்தில் உள்ள தரவுப் புலங்களை புதிய தகவலுடன் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கவும் புதுப்பிக்கவும் விரும்புகிறேன்.”  நீங்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கும்போது, உங்கள் அசல் விண்ணப்பத்துடன் தொடர்புடைய G2 குறியீட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முக்கியமானது: இந்த அடுத்த பயன்பாட்டில் நீங்கள் வழங்கும் டொமைன்கள் நீங்கள் முன்பு சமர்ப்பித்த அனைத்து டொமைன்களையும் மாற்றும்.
8. நான் G2 சரிபார்க்கப்பட்டிருந்தாலும் எனது விளம்பரங்கள் Google ஆல் அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால் நான் என்ன செய்வது?
G2 சரிபார்ப்பு Google உடன் விளம்பரம் செய்யும் உங்கள் திறனுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. அனைத்து விளம்பர விசாரணைகளுக்கும் Google -ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
9. சரிபார்ப்பிற்காக நான் ஆண்டுதோறும் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா?
இல்லை. G2 நிதிச் சேவைகள் சரிபார்ப்பிற்கு நீங்கள் ஒருமுறை (ஒரு நாட்டிற்கு) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தயவுசெய்து கவனிக்கவும்: சரிபார்ப்பு அல்லது விலக்கு அளவுகோல்களைத்  தொடர்ந்து சந்திக்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்க, G2 அனைத்து சரிபார்க்கப்பட்ட நிறுவனங்களையும் ஒரு வழக்கமான அடிப்படையில் தணிக்கை செய்யும்..
10. எனது சரிபார்ப்பை G2 ரத்துசெய்யும் சூழ்நிலைகள் ஏதேனும் உள்ளதா?
ஆம். சரிபார்ப்புச் செயல்பாட்டின் போது ஒரு விளம்பரதாரர் தவறான தகவலை வழங்கியதாக G2 உறுதிசெய்தால், G2 சரிபார்ப்பைத் திரும்பப்பெறும். வேறு சில சூழ்நிலைகளில் சரிபார்ப்பை நாங்கள் திரும்பப் பெறலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பாதகமான ஒழுங்குமுறைச் செயலுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் சரிபார்ப்பை நாங்கள் திரும்பப் பெறலாம் அல்லது சட்டத்தின்படி, வணிகம் இனி முறையான உரிமம்/பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்தால் சரிபார்ப்பை நாங்கள் திரும்பப் பெறலாம்.